Det är också möjligt att betala med delbetalning

Betala dina inköp för hushållet i delar med lämplig månadsavgift! Du kan välja betalningsperiod och månadsavdrag flexibelt. Om du vill, betalar du alltid hela reparationsräkningen på en gång utan extra kostnad. Finansiering ges av Fellow Finance Ot som är den största leverantören av finansiella tjänster i de nordiska länderna.

  • Finansiering 500€ – 15 000€
  • Förmånlig ränta från 5%
  • Återbetalningsperiod upp till 7 år
  • Du kan fylla i en icke-bindande elektronisk finansieringsansökan på bara några minuter
  • Du kan få ett bekräftat finansieringsbeslut omedelbart och pengar på ditt konto samma dag
  • Tillgänglig med lånegarantiförsäkring för arbetslöshet, sjukskrivning och dödsfall

Exempeltabell av månatliga avbetalningar för olika inköpsbelopp och återbetalningstider

lan

Lånet är ett engångskredit, vars ränta alltid är individuell och varierar beroende långivarens offert. Den faktiska årsräntan på 7 000 euro är 14,62%. Förutom 9% ränta har man tagit hänsyn till en årlig premieavgift på 299 euro och en kontoskötselavgift på 12 euro/månad. Totala lån- och lånekostnader uppgår till 10 471 euro.

Gör dina personliga beräkningar och fyll i gratis finansieringsansökan genom att  klicka här  (på finska)

© Copyright 2016 Kattopiste - Design by Webcore